Kayıtlar

Ekim, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

file info

Bu yazımda dosya özelliklerini öğrenmek için kullandığımız FileInfo  classını anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle kütüphanemize using System.IO; ekliyoruz.
Attributes
Dosyanın tipini öğrenebileceğimiz metod
FileInfo dosya = new FileInfo("C:\\1.txt");// Dosya yolu FileAttributes attributes = dosya.Attributes; //Dosya özelliğini buluyoruz MessageBox.Show(attributes.ToString());CreationTime
Dosyanın Oluşturulma Zamanı
FileInfo dosya = new FileInfo("C:\\1.txt");// Dosya yolu DateTime zaman = dosya.CreationTime;// oluşturma zamanı MessageBox.Show(zaman.ToString());